תנאי שימוש

השימוש באתר, כולל צריכת תכנים, רכישת מוצרים דיגיטליים מוצעים בכפוף לקבלת כל התנאים הכלולים בתקנון זה.

הגלישה באתר ו/או רכישת מוצר או שירותו/או הרשמה לניוזלטר ייחשבו להסכמה לתנאים אלה.

הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הגולש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. חובה לציין את הפרטים האישיים האמיתיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם המנוי.

ההרשמה בתשלום עבור מוצרים דיגיטליים והקורסים השונים באתר נועדו לשימוש פרטי בלבד, ואין למסור את פרטי הכניסה לאדם אחר שאינו רשום בתשלום.

הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.

הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.

אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

הנך מצהיר כי ידוע לך שלהנהלת האתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את המנויים הנרשמים לאתר.

בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא “נפילות”. כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.

כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של ״חני צאמר – דיבור נשי אישי״.

אין להעתיק, ולשכפל מידע מהאתר לאתר אחר ללא קבלת רשות מראש ובכתב.

מסירת פרטי הגישה האישיים לאחר התשלום מהווה עבירה על חוקי האתר ועלולה להסתיים בבית דין ופיצוי כספי.

כל תגובה הנשלחת במייל או נכתבת באתר יכולה להתפרסם בשמך המלא. תוכל בכל עת לבקש להסיר את הפרסום.

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מ-האתר.

אין להציג להקרין או לפרסם תכנים מהאתר ללא רשות מפורשת בכתב ,אין להציג תכנים מ-האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

אין להשתמש בקבצים הגרפיים שבאתר.

הנהלת האתר לא תישא באחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מקישורים לאתר.

במקרים מסוימים יתכנו שגיאות הנובעות משימוש במידע מצד שלישי, במידה ונפלה טעות כזאת, אין האתר נושא באחריות לשימושך האישי בתוכן.

התכנים באתר ניתנים כפי שהם ואינם מותאמים אישית לכל אדם. השימוש בתוכן הוא על אחריותך הבלעדית.

הנהלת האתר יכולה לשנות מדי פעם את מראה האתר והתכנים הניתנים בו, כל מוצר מידע או קורס שרכשת ואשר ירד מהאתר, תקבל עליו הודעה מראש כך שתוכל לצפות בהם שוב לפני הורדתם מהאתר, במידה ודבר זה יקרה התוכן יכול להימחק לגמרי בהודעה מראש.

במידה והתשלום על המוצרים לא יושלם הנהלת האתר רשאית להפסיק את השימוש ולהוציא אותך מהמערכת הפנימית.

על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים.

אספקת המוצרים

ניתן לרכוש תכנים או כל שירות אחר המפורסם באתר, כולל מוצרים שיוצרו בשיתוף פעולה עם צד שלישי, באמצעות שימוש בכרטיס אשראי ו/או אמצעי תשלום אחר שיהיה קביל על מפעילת האתר. למען הסר ספק יודגש כי המשתמשים מחויבים למילוי של פרטים מדויקים ונכונים. מובהר כי מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית.

מועד השלמת הזמנה

רק אישור עסקה מחברת האשראי מהווה אישור על השלמת ההזמנה אצל מפעילת האתר. לאחר השלמת הרכישה ישלח אישור הזמנה אל כתובת הדוא”ל שנמסרה במועד ביצוע ההזמנה. לאחר קבלת אישור התשלום מחברת האשראי, תיפתח אפשרות צפייה בלתי מוגבלת בזמן כל עוד האתר קיים, בתוכן שרכשת.

בכל מקרה של מחלוקת או דין ודברים הרי שמוסכם כי הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליט”א או בית הדין שמטעמו ישמש כבורר מוסכם.??

האתר “חני צאמר דיבור נשי אישי” (בכתובת https://chanitzamer.co.il ), (להלן: “האתר”), הינו בבעלות “חני צאמר” עוסק 039760426. באתר זה נמכרים מוצרי ידע, קורסים דיגיטלים, שירותים מקצועיים ועוד.

פרטי התקשרות באמצעות המייל: [email protected]

פרטי המשתמש ופרטיות

בעת ביצוע רכישה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום. הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. פרטי כרטיס האשראי של הרוכשים לא יישמרו במאגר הנהלת האתר ולא יעשה בהם שימוש מלבד לשם קניית המוצר וכמו כן לא יועברו לצד ג’.

תשלום ואספקה

החיוב הינו מיידי, חשבונית מס קבלה ומייל אישור על ההרשמה יישלחו לאחר התשלום באופן אוטומטי ממערכת סליקת האשראי ומערכת הדיוור שבשימוש האתר. המחירים באתר כוללים מע”מ, אלא אם צוין אחרת במפורש.

תנאי ביטול עסקה

כל הרוכש מוצר באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981. ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”).

במקרה של ביטול עסקת רכישת קורס דיגיטלי:

 • ביטול בתוך חמישה ימים מיום ביצוע העסקה, ובתנאי שהקורס עוד לא התחיל, יתקבל החזר מלא.
 • ביטול לאחר שהקורס נפתח לצפיה לא תתקבל ביטול עסקה. במקרים מיוחדים בהם נדרש על הרוכש לבטל את העסקה ניתן לפנות בבקשה לביטול העסקה לפנים משורת הדין במייל [email protected], הנהלת האתר אינה מתחייבת לקבל כל בקשה.

 

במקרה של ביטול, במידה והעסקה נעשתה בתשלום בכרטיס אשראי, הנהלת האתר תעביר את הוראת הביטול לחברת האשראי בתוך 14 הימים. הזמן שבו תזכה חברת האשראי את הלקוח תלוייה בחברת האשראי.

הנהלת האתר לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות לפיצוי כלשהו למקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה / להפסיק את המנוי על פי שיקול דעתה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהי, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאי הרוכש להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר רשאית הנהלת האתר, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.

קניין רוחני

״חני צאמר דיבור נשי אישי״ רשאי להשתמש בהודעות ותגובות תלמידים ולקוחות למטרות פרסום ושיווק הקורס, כל עוד לא נכתב במפורש אחרת בעת שליחת ההודעה.

ההחלטות המתקבלות ויישום החומר הנלמד ע”י רוכשי הקורס הם על אחריותו הבלעדית של רוכש הקורס.

סרטון הסבר לנערות​

בהדרכה אני מציעה עשרה עקרונות, העוסקים בין היתר בשאלות הבאות:

* הסרטון נועד גם עבורך, הוא מנגיש לך את כל הידע הפיזיולוגי הדרוש לך לקראת השיחה עם הבת.

סרטון הדרכה לאימהות

בהדרכה אני מציעה עשרה עקרונות, העוסקים בין היתר בשאלות הבאות:

סדנאות מקצועיות לצוותי חינוך

סדרת הרצאות מקצועית לצוותים חינוכיים בנוגע למוגנות וסביבה בטוחה

העולם השתנה, שטף ההתכנים הבלתי מסוננים המאפיינים את התקופה האחרונה, מעניקים מקורות מידע מחתרתיים, עוקפים, לדור הצעיר. סודות שפעם נקברו תחת האדמה כלא היו, צצים ומתגלים (ולשמחתנו גם מטופלים). העולם נעשה מודע יותר ויודע יותר, לטוב ולמוטב.

בעולם שכזה חובה עלינו להיות שני צעדים קדימה. להבין את הסכנות, לזהות בעיות. ולדעת לתת מענה מכובד לספק מידע אמין לשאלות שמופנות אלינו. במפגשים נרכוש ידע מעודכן וכלים שיהוו צידה לדרך בשדה הטיפולי-תעסוקתי של מדריכות, מורות, יועצות חינוכיות ועוד.

על מה נדבר בהרצאות

 • זיהוי נורות אדומות והכרת מענים בקהילה . 
 • פדופיליה, הטרדות, צפייה בתכנים.
 • גיל ההתבגרות – על האתגרים וכלים.
 • היבטים פיזיולוגיים ומשמעותם בגלגל החיים.
 • עקרונות מנחים להתמודדות ושיח.
 • קשרים ויחסים – סוגיות שונות.

ההרצאות ניתנות במסגרת השתלמויות, ימי עיון, קורסים ותוכניות העשרה ומותאמות לפי דרישת המזמין.

לפרטים נוספים אודות הסדנה

מוזמנת להשאיר כאן פרטים ואצור איתך קשר

נשים

״אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ״

גם את מרגישה איך החיים, העבודה, הילדים, השכנים, הקניות בסופר, נקיון הבית, שואבים לך את הכוחות, וכבר לא נשאר לך זמן להשקיע בקשר הזוגי? גם את מרגישה איך השגרה והיומיומיות שוחקים לאט לאט את מה שהיה פעם מרגש, מיוחד ומפתיע? גם לך מתחשק להתחדש, להתחבר ולשמוע עוד הרבה מעבר למה שלימדה מדריכת הכלות בעבר? גם את חווה קשיים במישור הזוגי, משברים, כאבים או כשלונות, ולא תמיד יודעת עד כמה זה נורמלי, את מי לשאול, ואיך להתמודד?

את מוזמנת למסע לימוד מרתק ומעמיק, שיקפיץ את הזוגיות שלך למקומות חדשים, בו נחקור

 • מהו סוד הנשיות?
 • מהם ההבדלים בין גברים לנשים?
 • כיצד נעורר את האהבה והקרבה?
 • איך נתחדש בהן לאורך שנים?

הלימוד נעשה בסדנה תהליכית, ייחודית ומצומצמת, במסגרתה ניצור מעגל נשים תומך ליצירת תחושת נינוחות וביטחון, נעניק ידע מקצועי וכלים להתפתחות אישית, ונגלה מהם הסודות הקטנים שמשפיעים על החיבור הזוגי. בסיומו, אני בטוחה, תרגישי נורמלית יותר מתמיד.

לפרטים נוספים אודות הסדנה

מוזמנת להשאיר כאן פרטים ואצור איתך קשר

אמהות

על התפתחות בריאה וסביבה בטוחה

מחנכות הדור הבא, מוטלת עלינו אחריות להגן על הילדים, להעניק ביטחון ורוגע ולדאוג להם לסביבה בטוחה. בעבר, לא דיברו אתנו על מוגנות ולא שוחחו כלל על נושאים הקשורים לגוף. כיום, עם התפתחות הטכנולוגיה, העולם נהיה פרוץ, וברור לכולם כי ישנה חשיבות רבה לשיח עם הילדים על מנת להגן עליהם מפני פגיעה, ולהוות בעבורם מקור ידע נגיש ואמין.

אל מול ההבנה הזאת, קיימת סגירות רבה בעולם המבוגרים, הנובעת מסיבות שונות, כמו תרבות וחינוך. לא תמיד אנו יודעים איך לפתוח עם הילדים נושאי שיחה רגישים, מהי הדרך הנכונה להדריך אותם לגבי מוגנות אישית או כיצד לזהות האם הם חווים משבר בתחום. אנו נבוכים משאלות סקרניות, ולא תמיד יודעים כיצד לענות להן תוך שמירה על תמימותם וחינוכם אך מבלי לשקר להם.

סדנת "פשוט לדבר" לאמהות, נועדה להחליף שתיקות מעיקות בשיח קרוב ופתוח, תוך שמירה על שפה ועולם מושגים המותאמים לגיל הילד ולבשלותו, לדעת כיצד לומר דברים, אבל גם כיצד לשים לב לדברים שלא נאמרים, לפוגג מחסומים ופחדים ולקבל ביטחון וכח ביכולת ההורית שלנו, באינטואיציות האימהיות ובתחושות הלב הפנימיות.

בסדנה ניגע בין היתר בנושאים הבאים

 • איך לחנך את הילדים לשמירה על גופם ממקום טוב ובריא?
 • כיצד לשוחח עם הילדים על נושאים רגישים?
 • מהם הסימנים המאפיינים ילד המתמודד עם פגיעה או הטרדה?
 • פירוט שלבי ההתפתחות התקינים, תוך ציון על מה חשוב לשים דגש בכל שלב.
 • מתן ידע וכלים לנער/ה המתבגר/ת.

הסדנה כוללת שני חלקים

 • סדנת בסיסית הכוללת התייחסות לכל הגילאים
 • סדנה מכוונת מתבגרים/ות (כהמשך לסדנת הבסיס)

לפרטים נוספים אודות הסדנה

מוזמנת להשאיר כאן פרטים ואצור איתך קשר

נערות

על התפתחות בריאה וסביבה בטוחה

בגיל ההתבגרות, מתמודדות בנות העשרה עם לא מעט קשיים מול השינויים הפיזיולוגיים לנוכח גופן המתפתח, ודילמות הנובעות מהשפעות חברתיות וגיבוש אישיות עצמאית. התפתחות הטכנולוגיה ושטף המידע מעצימים את האתגרים בתחום, נערות רבות חשופות לפרסומות ותכני מדיה הנושאים מסרים של החפצה ופורנוגרפיה אשר פוגעים בדימוי הגוף ובתמימות, הרשתות החברתיות ותוכנות המסרים המידיים, המאפשרות נגישות לתקשורת עם זרים, עלולות לגרום גם לנערות בעלות כוונות טובות ליפול קרבנות להתחזות, למניפולציות, להטרדות ולניצול.

נערות רבות מדווחות על תחושת בדידות, עצב ותסכול. רבות מהן מתמודדות עם פגיעות, בלבול בזהות, תסבוכות רגשיות, מערכות יחסים חשאיות, הפרעות אכילה ועוד, ונתקלות בחלל גדול הנובע מבורות ופחד. חוסר בדמות סמכותית, אמינה ולא שופטת, איתה ניתן לשוחח, להתייעץ, לקבל מידע וגם לפרוק את אשר על הלב, גורמת להן להישאר עם שאלות ללא מענה, לקבל החלטות שגויות ולעיתים גם לעשות צעדים נואשים.

מטרות הסדנה

 • לתת לנערות מקום לשיח בריא, נקי ומכבד על קדושת הגוף ושמירתו
 • להעניק להן ידע וכלים לזיהוי סכנות במישור האישי והפיזי
 • לספק מרחב מוגן לשאול שאלות אישיות בצורה דיסקרטית
 • להציע מקום לפרוק ולהסיר פחדים, מתוך אמון וכבוד.

בין הנושאים

 • תהליכי התבגרות גופניים ופנימיים.
 • דימוי עצמי ודימוי גוף בריא
 • קשרים וחברויות בגיל ההתבגרות
 • גבולות ובחירה
 • מוגנות ושמירה על הפרטיות
 • איך לזהות ניצול או הטרדה, וכיצד לא להיכנע להם

לפרטים נוספים אודות הסדנה

מוזמנת להשאיר כאן פרטים ואצור איתך קשר

דילוג לתוכן